MEĐUNARODNI ZNANSTVENO STRUČNI SKUP
ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
OTO 2017
26. svibnja 2017.
FERIT - Osijek

Predgovor predsjednika Organizacijskog odbora

 

Organizacija i tehnologije održavanja 2017, sukladno zaključcima sjednice  Skupštine Društva održavatelja Osijek održane dana 26. studenog 2016. godine u prostorijama Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek,odvija se 2017. godine pod okriljem Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

 

Od prvog skupa ''Organizacija održavanja u novim uvjetima'' održanog 20. travnja 1990. na Elektrotehničkom fakultetu Osijeko držano je još 27 skupova u jedanaest različitih gradova Slavonije i Baranje. Kontinuirani rad odraz je potrebe za dijalogom i razmjenom iskustava na području održavanja kojim se promiče razvoj tehnike i znanosti.

 

 

 

Dosadašnja iskustva kroz 469 prezentiranih i publiciranih radova ukazuju na pad zastupljenosti radova autora strojarske struke, najviše radova autor elektrotehničke, a zatim građevinske, ekonomske, poljoprivredne i prehrambeno tehnološke struke. Udio autora koji su zaposleni na tehničkim fakultetima Sveučilišta J.J. Strossmayera značajno dominira u ukupnom broju radova. Potreba visokoobrazovanog kadra koji danas bavi održavanjem za cjeloživotnim obrazovanjem nameće potrebu daljnjeg razvoja skupova OTO prema znanstvenoj izvrsnosti.

 

Prof.dr.sc. Tomislav Mrčela