MEĐUNARODNI ZNANSTVENO STRUČNI SKUP
ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
OTO 2017
26. svibnja 2017.
FERIT - Osijek

Informacije o skupu

Znanstveno stručni skupovi OTO predstavljaju priliku za neposrednu razmjenu iskustava stručnjaka iz svih područja održavanja s ciljem istraživanja i analize primjene novih metoda i postupaka. Skup nastoji podići razinu znanja o održavanju uzimajući u obzir kontinuirani napredak tehnike i tehnologije u svim sferama gospodarstva, infrastrukture i javnih službi.

 

Od prvog kolokvija 20.04.1990. na Elektrotehničkom fakultetu Osijek održano je do sada na području Slavonije i Baranje 27 znanstveno-stručnih skupova u cilju promicanja znanstvenih metoda i struke. Proteke skupove organiziralo je Društvo održavatelja Osijek (utemeljeno 1983.) u suradnji s Elektrotehničkim fakultetom Osijek, Građevinskim fakultetom Osijek, Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku, te Veleučilištem u Požegi, uključujući pri tome proizvođačima industrijske opreme i reprodukcijskog materijala. Komunikacija između znanstvenika i održavatelja podiže razinu stručnosti te uvodi primjenu novih metoda i postupaka održavanja u svakodnevnu praksu.

 

Dvadeset šesti međunarodni znanstveno stručni skup Organizacija i Tehnologija Održavanja kolokvijalno OTO2017 održati će se 26. svibnja 2017. u organizaciji Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Službeni jezici Skupa su hrvatski i engleski.

Odabrani radovi prezentirani na OTO2017 će biti pozvani za objavu u proširenom obliku na engleskom jeziku u časopisima International Journal of Electricaland Computer Engineering Systems (www.etfos.unios.hr/ijeces/) i Journal of Energy (http://journalofenergy.com/).

 

Bitni datumi:
- predaja naslova rada i sažetaka:                                   7. travnja 2017.
- obavijest autorima o prihvaćanju radova:                 12. travnja 2017.
- predaja dovršenih radova:                                           10. svibnja 2017.

 

 

                                         MEĐUNARODNI ZNANSTVENI ODBOR/INTERNATIONAL SCIENTIFIC BOARD:

 

                                         Popis prema abecednom redu imena/List in alphabetical order 

 

Prof.dr.sc. Andrej Štrukelj (Slovenia)

Akademik prof.dr.sc. Božo Udovičić (Croatia)

Prof.dr.sc. Drago Žagar (Croatia)

Izv.prof.dr.sc. Dražen Slišković (Croatia)

Izv. prof.dr.sc. Eleonora Desnica (Serbia)

Prof.dr.sc. Lajos Jozsa (Hungary)

Prof.dr.sc. Goran Martinović (Croatia)

Prof.dr.sc. György Elmer (Hungary)

Prof.dr.sc. Isak Karabegović (BiH)

Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević (Croatia)

Prof.dr.sc. Mirsad Raščić (BiH)

Izv.prof.dr.sc. Sebastijan Seme (Slovenia)

Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje (Croatia)

Prof.emer.dr.sc. Safet Brdarević (BiH)

Prof.dr.sc. Tihomil Rausnitz (Germany)

Prof.dr.sc. Vlado Majstorović (BiH)

Akademik prof.emer.dr.sc. Zijad Haznadar (Croatia)

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR/ORGANIZING BOARD:

 

Prof.dr.sc. Tomislav Mrčela     - predsjednik
Doc. dr.sc. Hrvoje Glavaš         - zamjenik predsjednika

Igor Sušenka, dipl.ing.el.          - tajnik
Doc.dr.sc. Damir Blažević

Mr.sc. Držislav Vidaković

Prof.dr.sc. Zlatko Lacković

 

UREDNIŠTVO/EDITORIAL BOARD:

 

Doc.dr.sc. Hrvoje Glavaš                          - glavni urednik

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Barić                  - izvršni urednik

Doc.dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko       - tehnički urednik

Doc.dr.sc. Marinko Barukčić

Doc.dr.sc. Tomislav Keser

Izv.prof.dr.sc.  Mirko Karakašić

 

 

RECENZETSKI ODBOR/REVIEWS BOARD:

 

Doc.dr.sc. Goran Knežević

Doc.dr.sc. Irena Galić

Doc.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko

Prof.dr.sc. Marinko Stojkov

Doc.dr.sc. Zlatko Tonković

 

 

RECENZENTI/REVIEWERS:

 

Popis prema abecednom redu imena/List in alphabetical order 

 

Doc.dr.sc. Aleksandar N. Ašonja (Serbia)

Prof.dr.sc. Andrej Štrukelj (Slovenia)
Prof.dr.sc. Brdarević Safet (BiH)
Doc.dr.sc. Damir Blažević (Croatia)
Prof.dr.sc. Damir Šljivac (Croatia)
Dr.sc. Daniela Dvornik Perhavec (Slovenia)
Doc.dr.sc. Danijel Topić (Croatia)
Mr.sc. Držislav Vidaković (Croatia)
Izv. prof.dr.sc. Eleonora Desnica (Serbia)
Doc.dr.sc. Emanuel Karlo Nyarko (Croatia)
Izv.prof.dr.sc. Marija Šperac (Croatia)
Izv.prof.dr.sc. Marijana Hadzima (Croatia)
Doc. dr.sc. Marinko Barukčić (Croatia)
Prof. dr. sc. Marinko Stojkov (Croatia)
Izv.prof.dr.sc.  Mirko Karakašić (Croatia)

Doc.dr.sc. Nenad Cvetković (Serbia)
Doc. dr. sc. Goran Knežević (Croatia)
Dr.sc. Goran Rozing (Croatia)
Doc.dr.sc. Hrvoje Krstić (Croatia)
Doc.dr.sc. Hrvoje Glavaš (Croatia)
Doc.dr.sc. Ivana Šandrk Nukić (Croatia)
Doc.dr.sc. Irena Ištoka Otković (Croatia)
Dr.sc. Ivica Petrović (Croatia)

Dr.sc. Janoš Šimon (Serbia)
Doc.dr.sc. Krešimir Fekete (Croatia)
Prof.dr.sc. Lidija Tadić (Croatia)
Doc.dr.sc. Ljiljana Radovanović (Serbia)
Izv.prof.dr.sc. Predrag Marić (Croatia)

Prof.dr.sc. Robert Cupec (Croatia) 
Izv.prof.dr.sc. Sebastijan Seme (Slovenia)
Prof.dr.sc. Srete Nikolovski (Croatia)
Izv.prof.dr.sc. Silva Lozančić (Croatia)
Izv.prof.dr.sc. Tomislav Barić (Croatia)
Doc.dr.sc. Tomislav Keser (Croatia)
Izv.prof.dr.sc. Tomislav Matić (Croatia)
Izv. prof. Uroš Klanšek (Slovenia)

Dr.sc. Višnja Križanović Čik (Croatia)
Izv.prof.dr.sc. Zlata DolačekAlduk (Croatia)
Prof. dr.sc. Zlatko Lacković (Croatia)
Doc. dr.sc. Zlatko Tonković (Croatia)
Prof.dr.sc. Zlatko Čović (Serbia)
Doc.dr.sc. Zvonimir Klaić (Croatia)
Izv.prof.dr.sc. Željko Hederić (Croatia)
Dr.sc. Žiga Zadnik (Slovenia)