MEĐUNARODNI ZNANSTVENO STRUČNI SKUP
ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
OTO 2017
26. svibnja 2017.
FERIT - Osijek

Pokrovitelji skupa

HRO CIGRÉ

http://www.hro-cigre.hr/

Hrvatsko društvo održavatelja

http://hdo.hr

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

http://www.hkie.hr